محمود کریمی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: محمود کریمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی
دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک
شماره: M.CD-125

چاپ