عبدالله دوامی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: عبدالله دوامی
استریو: ماهور
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
ما در خلوت، آواز بیات ترک، تصنیف باده، تصنیف بیات ترک، از کفم رها، تصنیف افشاری، هنگام می و، باشد از لعل تو، همایون ضربی، آواز مخالف سه گاه، هرکه را که بخت، ای آیتی ز رویت، آواز ماهور، تصنیف ادیبی، صحبت استاد دوامی درباره‌ی عارف قزوینی
مدت زمان: 40 دقیقه
CD2:
هرچه کنی، بهار دلکش، ای کبوتر، آنکه هلاک من، نمی دانم چه در پیمانه کردی، با غم عشق، باشد از لعل تو، سلسله‌ی موی دوست، آنکه هلاک من، به ملازمان سلطان، از غم عشق تو، ای آیتی ز رویت، عشق تو آتش، تاب بنفشه، ای تیر، رفتم در میخانه، نبود ز رخت
شماره: M.CD-112

چاپ