منوچهر صهبایی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: منوچهر صهبایی
استریو: ماهور
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها:
آثار سموفنیک آهنگسازان ایرانی: حشمت سنجری(تابلوهای ایرانی)، (نیایش)، ثمین باغچه بان(بومی وار)، مرتضی حنانه(روندو کاپریچوزو)، علیرضا مشایخی(دلتا برا ابوآ، سازهای کوبه ای و ارکستر زهی تکنواز ابوآ: هایدرون پفلوگر)
شماره: M.CD-105

چاپ