علی نقی وزیری استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: علی نقی وزیری
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: دخترک ژولیده(در چهارگاه)، بداهه سرایی در چهارگاه، ژیمناستیک موزیکال(در آواز دشتی)، ردیف عالی دشتی، بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان بند باز(در ماهور)، کاروان، رنگ دشتی، قطعه‌ی دشتی، پیش درآمد و رنگ سه گاه، کنار گلزار(در آواز افشاری)، خریدار تو(در ماهور آواز غلامحسین بنان)
شماره: M.CD-104

چاپ