امین الله حسین استریو ماهور (سی دی)

عنوان: امین الله حسین
استریو: ماهور
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها: مینیاتورهای ایرانی، شهرزاد، سمفونی پرسپولیس
شماره: M.CD-103

چاپ