گروه سپهر استریو ماهور (سی دی)

عنوان: گروه سپهر
استریو: ماهور
مدت زمان: 37 دقیقه
آهنگ ها: راز مجنون، دلبر عیار، یارشو، پریچهر، دل من، کوی عشق، شمع محفل، دانم که ندانی، اگر مستم، زده بر جان، غمت سر آید، دلبر یگانه، ای خوش آن، می ناب، بزم رقیب، میخانه، وای من، خانه ی سودا
شماره: M.CD-94

چاپ