منوچهر همایون پور استریو ماهور (سی دی)

عنوان: منوچهر همایون پور
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: نوای چوپان(شوشتری)، سپند و آذر(ابوعطا)، راز هستی(شور)، افسانه‌ی عشق(ابوعطا)، عهد شکن(ابوعطا)، مژده(ماهور)
شماره: M.CD-89

چاپ