شازده کوچولو استریو ماهور (سی دی)

عنوان: شازده کوچولو
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
راوی: ایرج گرگین
شازده کوچولو: تامی مفید
روباه: فهیمه راستکار
مار: سیروس ابراهیم زاده
گل: سوسن مقصودلو
شماره: M.CD-49

چاپ