صد سال سه تار استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: صد سال سه تار
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نورعلی برومند، حسن علی دفتری، محمود تاجبخش، داریوش صفوت، جلال ذوالفنون، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی
شماره: M.CD-87

چاپ