صد سال سه تار استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: صد سال سه تار
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: علی نقی وزیری، عبدالله دادور، یوسف فروتن، سعید هرمزی، ابولحسن صبا، ارسلان درگاهی، مشیر معظم افشار، احمد عبادی
شماره: M.CD-86

چاپ