حسین علیزاده، حسین عمومی و محمد قوی حلم استریو ماهور (سی دی)

عنوان: حسین علیزاده، حسین عمومی و محمد قوی حلم
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها:
چهارگاه: پیش درآمد(لزگی)، چهارمضراب، نغمه، پیش زنگوله و زنگوله، زابل و مویه، مخالف، تصنیف ساربان
بیات ترک: پیش درآمد،درآمد، چهارمضراب، قطار، آواز(درآمد)، شکسته، دلکش، تصنیف افشاری
شماره: M.CD-83

چاپ