فرامرز پایور استریو ماهور (سی دی)

عنوان: فرامرز پایور
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، مقدمه‌ی همایون، قطعه ای در سه گاه، قطعه ای برای سه تا و ارکستر(ماهور احمد عبادی)، زرد ملیجه(دشتی ابوالحسن صبا)، برنامه ای در ابوعطا، دخترک ژولیده(چهارگاه علینقی وزیری)، رنگ ناز(چهارگاه)، ژیلا(بیات اصفهان جواد معروفی)
شماره: M.CD-81

چاپ