مرتضی حنانه استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: مرتضی حنانه
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: فانتزی براس ویولن و ارکستر، روندو کاپریچوزو، صبر، ظفر، آلاتی تی، دماوند، تم بختیاری، طبیعت، سولوکلارینت، پرندگان، طلوع خورشید، والس بختیاری، موسیقی گیلکی_کردی، ترانه‌ی کردی
شماره: M.CD-78

چاپ