صد سال سنتور استریو ماهور (سی دی)

عنوان: صد سال سنتور
استریو: ماهور
مدت زمان: 74 دقیقه
آهنگ ها: میرزا علی اکبر شاهی، حسن خان، حبیب سماعی، حسین صبا، حسین ملک، رضا ورزنده، منصور صارمی، فرامرز پایور، مجید کیانی، پرویز مشکاتیان
شماره: M.CD-76

چاپ