صد سال تار استریو ماهور (سی دی)

عنوان: صد سال تار
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی، عطا جنگوک، حسین علیزاده، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان
شماره: M.CD-72

چاپ