منوچهر صهبایی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: منوچهر صهبایی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آثار سمفونیک آهنگسازان ایرانی به رهبری منوچهر صهبایی
حسین دهلوی، ثمین باغچه بان، محمد تقی مسعودیه، مصطفی کمال پور تراب، علیرضا مشایخی
شماره: M.CD-65

چاپ