حسین عمومی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: حسین عمومی
استریو: ماهور
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: طوسی، درآمد، چهارمضراب، داد گشایش ضربی گشایش، حصار، ضربی حصار، شکسته، فیلی، ضربی شکسته، دلکش حزین خسروانی، عراق، ضربی عراق، راک هندی راک کشمیر، صفیر راک، بیات راجه و اوج، تصنیف، رنگ
شماره: M.CD-64

چاپ