محسن کرامتی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: محسن کرامتی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هفت ضربی، ساز(بربط)، تصنیف هفت ضربی، ساز و آواز، تصنیف سه گاه، ساز(سه تار)، ساز و آواز، تصنیف همایون، ساز و آواز، تصنیف نیشابورک
شماره: M.CD-60

چاپ