حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 5

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی فیلم عشق طاهر: تنهایی، عشاق، جستجو، عروسی شوم، وهم، جستجو، عشاق، راز، فاجعه، تنهایی
ایران سرای من است: سرآغاز، خرامان، تعزیه، ارگ بم، تخت جمشید، سلسله ها، پایان
زمانی برای مستی اسب ها: از سفید تا برف، تلاش، سوگ و سور، بله برون، آی غم
ابر و آفتاب: قشنگه یار
شماره: M.CD-55

چاپ