حسین حمیدی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: حسین حمیدی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یک صدای زیبا می شنوم، راه من، چه کسی صبح می خواند؟، مقام شور ارمنی، مادرم ساحل ارس، آسمان، رقص، بگذار بلبل ناله کند، مقام شوشتری ارمنی، بگذار بلبل ناله کند، مقام شور کردی، رقص کردی، پیش در آمد شور آذری، تصنیف شور، پیش در آمد بیات شیراز، مقام بیات شیراز، آیریلیق، مقام سه گاه آذری، با من بیا
شماره: M.CD-50

چاپ