سعید هرمزی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: سعید هرمزی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: همایون، چهار مضراب، درآمد، بیداد، بختیاری، لیلی و مجنون، باوی و چهارمضراب، فرود، نوروز عرب، فرود، اصفهان پیش درآمد از مرتضی نی داوود، درآمد، جامه دران، بیات راجع، اوج با چهار مضراب، شوشتری، منصوری، ماهور، چهار مضراب بر مبنای ساخته درویش خان، ماهور ضربی از آقا حسینقلی، درآمد، کوراوغلی، کرشمه، گشایش، داد، خسروانی، دلکش، فرود، عراق، نهیب، کرشمه، عراق، فرود، اشاره به راک عبدالله و زنگوله، ضربی عراق، افشاری درآمد، قرایی، رهاب و مثنوی، رنگ از درویش خان
شماره: M.CD-45

چاپ