طاهرزاده استریو ماهور (سی دی)

عنوان: آوازهای طاهرزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 64 دقیقه
آهنگ ها: آواز کردبیات، آواز دشتی، آواز دشتی(غم انگیز)، دستگاه شور، دستگاه همایون، آواز شوشتری، آواز بیات اصفهان، دستگاه سه گاه(زابل)، دستگاه همایون، آواز افشاری(شکسته)، دلکش، آواز بیات اصفهان، تصنیف گیلکی، راک، اواز افشاری، دستان عرب(آواز ابوعطا)، آواز بیات اصفهان، حجاز، دستگاه نوا، آواز بیات اصفهان، تصنیف نادیده رخت
شماره: M.CD-44

چاپ