حسین تهرانی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: حسین تهرانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: آموزش تمبک تمرین از شماره 1 تا 190، گروه نوازی 4
شماره: M.CD-43

چاپ