گروه هم آوایان استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: گروه هم آوایان
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مقام داد و بیداد، درآمد، رنگ اصول، داد و بیداد، ساز و آواز، فلک، آواز ابوعطا، درآمد، چهارمضراب، مثنوی خوانی، مقام ماورا النهر فرود نوا، راز نو
شماره: M.CD-38

چاپ