عزیز شاهرخ استریو ماهور (سی دی)

عنوان: عزیز شاهرخ
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یادواره ی سید علی اصغر کردستانی
تصنیف غه مگین و دل په شیوم، آواز حجاز، تصنیف ای رفیقان طریقت، مقدمه ی بیات ترک، آواز زردی خزان، تصنیف یاز غزال، تصنیف نابی هی نابی، آواز سه گاه، تصنیف دردی هجران، رنگ افشاری، آواز، تصنیف دردی هجران
شماره: M.CD-33

چاپ