حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی فیلم گبه
کوچ، عروسی، مرثیه، کوچ، گندم زار، عروسی بوران، عاشقانه، عاشقان، کوچ، عروسی، بافندگان، گبه، لالایی، عاشق، گمشده، عروسی، مرثیه، کوچ در شب، عاشقانه، گمشده، عاشق، گبه
شماره: M.CD-‌18

چاپ