شهرام ناظری استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: شهرام ناظری
استریو: ماهور
مدت زمان: 54 دقیقه
آهنگ ها: افشاری، چهارمضراب، در بهار امید(تصنیف از امیر جاهد)، مثنوی، هروایه(بر اساس تصنیف کردی)، ماهور، دوبیتی
شماره: M.CD-11

چاپ