حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: درآمد، نغمه، جامه دران، نهفت فرود، رقص سماع، سواران دشت امید، نوروز، آوای مهر، زندگی، طلوع، عمق فاجعه، آوای مهر، عروج، جستجو
شماره: M.CD-4

چاپ