کاوه دیلمی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: کاوه دیلمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قطعه ی سرو سهی، قطعه ی جویبار نغمه، گوشه ی زابل، قطعه ی اشک و آه، مخالف، تصنیف یاد یار مهربان، قطعه ی نسیم، درآمد چکاوک بیداد، چهار مضراب، بیات راجه، فرود، تصنیف درد جان سوز
شماره: M.CD-2

چاپ