محسن کرامتی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: محسن کرامتی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سلام، تکنوازی کمانچه چهار مضراب (اجرای گروه)، تکنوازی تار، آواز
قطعه ای بر اساس پیش زنگوله، حصار، آواز، تصنیف ای ساربان

چاپ