صدیق تعریف استریو شهرام (سی دی)

عنوان: صدیق تعریف
استریو: شهرام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم شیدایی
آواز ضربی و سه تار، تصنیف فراق، چهار مضراب، ساز و آواز، تصنیف باران، پیش درآمد و آواز، تصنیف چشم یاری، رباعی (آواز و تصنیف)

چاپ