بیژن کامکار استریو شهرام (سی دی)

عنوان: بیژن کامکار
استریو: شهرام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خالو ریبوار، به فری کویستان، هه و رامان، که ژاوه، په روانه، شیرین شیرینه سوزه مه رو، کابوکی، لانک لانک، غه ریبان، له رزان له رزان

چاپ