هامون رازقی استریو سروش (سی دی)

عنوان: هامون رازقی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دعوتم کن، نگو خدانگهدار، حیرت، کوچه، بگو دوستت دارم، یوسف عشق، تکدرخت، افسون شده، نگو خدانگهدار (بی کلام)، حیرت (بی کلام)

چاپ