مهدی حبیبی استریو سروش (سی دی)

عنوان: مهدی حبیبی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کرانه تا کرانه، موج گل، رونما، ناز لیلی، جاودان ایران، عشق مجنون، بی قرار، یار نازنین

چاپ