نورالدین رضوی سروستانی استریو سروش (سی دی)

عنوان: نورالدین رضوی سروستانی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف گلم، چهارمضراب آمیدیا، آواز به همراه کمانچه و سنتور، تصنیف نادیده رخت، آواز به همراهی کمانچه و سنتور، تصنیف نسترن، تصنیف نگار من، همایون/شور، تصنیف ساقیا، چهارمضراب (تار و تنبک)، ساز و آواز، تصنیف کجایی، تکنوازی تار، تصنیف جان منی، رنگ

چاپ