حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 10

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: لب خوانی باران، ساز و آواز دشتی، میخانه، تکنوازی عود، درد نوشان، آواز بیات اصفهان، آواز شور، چهار مضراب دور گردانی به بیات اصفهان، عشق رخ یار، بگذر از غم

چاپ