کاوه دیلمی استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: کاوه دیلمی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سرود ای ایران، می ناب، رنگارنگ شماره 1، حالا چرا، نگاه عاشق

چاپ