حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 9

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف طره و طره، ساز و آواز مثنوی بزرگ، تصنیف تجلی، پایه ملودیک و آواز، ساز و آواز دوبیتی، تصنیف نگاه

چاپ