علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 7

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ترانه بهاری، صبح نام تو، بهار عشق، آواز عشق، عاشقانه، مناجات، عشق جاودان، ساز و سخن (اصفهان)، ساز و سخن (راست پنجگاه)

چاپ