قاسم افشار استریو سروش (سی دی)

عنوان: قاسم افشار
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هم قسم، غریبی، دل نگرون، اسیر، معبد شرقی، فریاد، شب شیشه ای، بازیگر

چاپ