شاپور رحیمی استریو سروش (سی دی)

عنوان: شاپور رحیمی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف خوش آمدید، تصنیف من و ساقی، تصنیف گل افشان، پیش درآمد، تصنیف یاد تو، تصنیف خوش آمدید (اجرا گروه مولانا)

چاپ