حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 8

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: باغ ارغوان، براه عاشقی، ساز و آواز ابوعطا، تصنیف لاله پرپر، ساز و آواز تصنیف فغان بلبل

چاپ