علیرضا براتیان استریو سروش (سی دی)

عنوان: علیرضا براتیان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تنهایی، شب و آتش، بیاد تو، بدون کلام، اشک دل، خدا مهربونه، بدون کلام، گل زرد

چاپ