چنیگز حبیبیان استریو سروش (سی دی)

عنوان: چنیگز حبیبیان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آمان ای، آنالار، یاشیل بایراق، سن سیز، تقدیر، لحظه دیدار، منتظر، گل بی نشان، فرصت، یارب مددی

چاپ