محمد گلریز استریو سروش (نوار کاست)

عنوان: محمد گلریز
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، تصنیف مژده سحر، ساز و آواز، تصنیف ماه رخ دوست، پیش درآمد، تصنیف گلشن مقصود، ساز و آواز، تصنیف دل شیدا

چاپ