آندره آرزومانیان استریو سروش (سی دی)

عنوان: آندره آرزومانیان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غم عشق، رویای رنگین، من و تو، دور ترین امید، نامه، عشق تو، هوای قریه

چاپ