گزیده ای از موسیقی بی کلام ایرانی استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: گزیده ای از موسیقی بی کلام ایرانی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: در خیال، سفر به دیگر سو، لیلی و مجنون، چراغی در افق، جاودانه با عشق، رازگشا، صیاد، فصل باران، قاف عشق، مولوی، عشق دیرین، نرگس مست، رویای رنگین، سرو خرامان، اشتیاق، پنهان چو دل، آسمان پر ستاره، ورن بو، سیراف، خیال انگیز

چاپ