استاد شجریان استریو سروش (سی دی) شماره 5

عنوان: استاد شجریان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حکایت دل، چهار مضراب ابوعطا، پیام نسیم، آواز کرد بیات، آهنگ کوهستانی، آواز دشتستانی، آواز دیلمان، دل بردی، سرو خجل، رنک دم جنبانک

چاپ