استاد شجریان استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: استاد شجریان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قطعه رود، ساز و آواز، چهار مضراب نغمه، ساز و آواز، دیده بی خواب، سرگشته، قبله عشق، چهار مضراب شکسته، ساز و آواز، در خیال

چاپ