بیژن کامکار استریو سروش (سی دی)

عنوان: بیژن کامکار
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چهارگاه، قطعه بامداد، چهار مضراب، تصنیف پرده بگردان، غزل آواز، ونوشه، قطعه ای برای سه تار و گروه سازهای ملی

چاپ